Davranış Bozukluğu

shapeshape
Davranış Bozukluğu

Davranış bozukluğu yalnızca ailenin yanlış tutumlarına bağlı olarak gelişmez, dış etkenlerden, çevresel faktörlere bağlı olarak da gelişebilir. Yangın, deprem, tüp patlaması, kaçırılma, araba kazası geçirme, cinsel saldırıya uğrama gibi travmatik olaylar; evdeki kavga ve huzursuzluklar, aile içi şiddet gibi aile içi sorunlar; ölüm veya boşanma nedeniyle anne babadan uzak kalma gibi kayıp ve ayrılıklar da uyum ve davranış bozukluklarına yol açan çevresel faktörlere örnek olarak verilebilir. Bu tür olaylar ve sorunlar yaşayan çocuklar çeşitli korkular geliştirir ve örselenmesine bağlı olarak, ruhsal belirtiler ortaya çıkar. Bu noktada bilişsel davranışçı terapi ve oyun terapisi ile problem davranışlar süreçlendirilir.

Davranış Bozukluğu Nedir?

Davranış bozukluğu, bireyin sosyal normlar ve kurallar çerçevesinde kabul edilebilir olarak görülen davranışlardan sapmasını ifade eder. Bu tür bozukluklar genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar ve aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir:

 1. Aşırı saldırganlık: Fiziksel veya sözel olarak diğer insanlara zarar verme eğilimi.
 2. Kurallara uymama: Evde, okulda veya toplumda belirlenen kurallara sürekli olarak uymama.
 3. Sosyal etkileşim sorunları: Akranları veya yetişkinlerle sürekli çatışma içinde olma.
 4. Duygusal tepkilerde aşırılık: Normalden çok daha şiddetli öfke veya üzüntü tepkileri gösterme.
 5. Mülkiyete zarar verme: Başkalarının mülkiyetine bilerek zarar verme veya çalma gibi davranışlar.

Davranış bozukluğunun nedenleri genellikle çok yönlüdür ve genetik, çevresel ve psikolojik faktörler içerebilir. Aile içi sorunlar, ebeveynlerin tutumları, sosyal çevre, öğrenilmiş davranışlar ve bazı durumlarda altta yatan psikiyatrik bozukluklar bu faktörler arasında yer alabilir.

Tedavi genellikle davranışsal terapiler, aile terapisi, ve bazen ilaç kullanımını içerir. Erken müdahale, davranış bozukluğunun daha ciddi sorunlara dönüşmesini önlemek açısından önemlidir.

5 out of 5 stars

“Bizi sürekli azarlayan ve evde terör estiren oğlumun Zeynep hanımdan sonraki dönüşümüne hala inanamıyorum. O kızgın çocuk gitti ve yerine tam bir centilmen beyefendi geldi.”

S. Y.
Instagram

Davranış Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Davranış bozukluğu belirtileri, genellikle çocukların ve gençlerin sosyal ortamlarda ve aile içinde sergilediği uygunsuz davranışlarla kendini gösterir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

 1. Saldırgan Davranışlar: Diğer insanlara veya hayvanlara karşı fiziksel saldırılar gerçekleştirme, tehdit edici veya korkutucu davranışlar sergileme.
 2. Mülkiyete Zarar Verme: Bilerek ve isteyerek başkalarının mülkiyetine zarar verme veya eşyalarını yok etme.
 3. Yalan Söyleme veya Hile Yapma: Kendi çıkarları için yalan söyleme, hile yapma veya başkalarını aldatma.
 4. Kurallara Karşı Gelmek: Okul kurallarını, ev kurallarını veya toplumsal normları sürekli olarak ihlal etme.
 5. Ciddi Tanımlanmamış Kural İhlalleri: Kaçma, gece dışarıda kalmak gibi ebeveynlerin veya yetişkinlerin belirlediği kuralları ihlal etme.
 6. Dürtü Kontrolü Problemleri: Dürtülerini kontrol etmekte zorlanma, ani ve düşünmeden yapılan hareketler.
 7. Sosyal İlişkilerde Sorunlar: Akranları veya yetişkinlerle sürekli çatışma halinde olma, sosyal ilişkilerde uyumsuzluk.
 8. Empati Eksikliği: Başkalarının duygularına veya ihtiyaçlarına karşı duyarsız olma.

Bu belirtiler genellikle çocuk veya gencin çevresindeki kişiler tarafından rahatsızlık verici olarak algılanır ve normal gelişim sürecinden sapmalar gösterir. Eğer bu belirtilerden birkaçı uzun süreli ve farklı ortamlarda (okul, ev, sosyal ortamlar) gözlemleniyorsa, bir uzmana danışmak önemlidir. Davranış bozukluğunun teşhisi ve uygun bir tedavi planının belirlenmesi için profesyonel bir değerlendirme gereklidir.

Çocuğunuzun geleceği sorunlarına nasıl yaklaştığınıza bağlı.

Ücretsiz gelişim değerlendirmesi için hemen iletişime geçin.

İletişime Geç

Davranış Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Davranış bozukluğunun tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve tedavi planı, bireyin yaşına, belirtilerin şiddetine ve var olan diğer psikolojik sorunlara bağlı olarak değişebilir. Temel tedavi yöntemleri şunları içerir:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bireyin düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik bir terapi biçimidir. BDT, problemli davranışları tanıma ve değiştirme konusunda bireye yardımcı olur.

 2. Aile Terapisi: Aile dinamiklerini ve iletişimi iyileştirmeyi amaçlar. Aile üyelerine çocuğun davranışlarına nasıl tepki vermeleri ve nasıl destek olmaları gerektiği konusunda rehberlik eder.

 3. Eğitim Programları ve Ebeveyn Eğitimi: Ebeveynlere çocuklarının davranışlarıyla nasıl başa çıkacakları, onları nasıl yönlendirecekleri ve olumlu davranışları nasıl pekiştirecekleri konusunda eğitim sağlar.

 4. Sosyal Beceriler Eğitimi: Çocuğun veya gencin sosyal becerilerini geliştirmeyi, duygusal tepkilerini düzenlemeyi ve akranlarıyla daha sağlıklı etkileşimler kurmayı öğrenmesine yardımcı olur.

 5. Okul Bazlı Programlar: Öğretmenler ve okul yöneticileri ile işbirliği içinde, çocuğun okul ortamında başarılı ve uyumlu olmasını sağlamak için destekler sunar.

 6. İlaç Tedavisi: Davranış bozukluğu genellikle ilaçla tedavi edilmez, ancak eşlik eden başka psikiyatrik rahatsızlıklar (örneğin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya depresyon) varsa, ilaç tedavisi önerilebilir.

 7. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Düzenli egzersiz, sağlıklı bir diyet, yeterli uyku ve stres yönetimi tekniklerinin öğretilmesi, genel sağlık ve davranışlar üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğu için, tedavi planı kişiye özel olarak hazırlanmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Tedavi süreci genellikle zaman alır ve sabır gerektirir. Ayrıca, tedaviye çocuğun okulu ve diğer sosyal çevreleri de dahil edilmelidir.

Davranış Bozukluğu İçin Pedagog Desteği Almalı mıyım?

Davranış bozukluğu teşhisi konulmuş bir çocuk için pedagog desteği almak çok yararlı olabilir. Pedagoglar, çocukların ve gençlerin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına odaklanan uzmanlardır ve davranış bozukluğu gibi durumlarla başa çıkmada önemli bir rol oynayabilirler. Pedagog desteği, aşağıdaki yollarla fayda sağlayabilir:

 1. Değerlendirme ve Gözlem: Pedagoglar, çocuğun davranışlarını ve sosyal etkileşimlerini değerlendirebilir, problemli alanları belirleyebilir ve bu gözlemlere dayanarak bireyselleştirilmiş müdahale planları geliştirebilirler.

 2. Eğitim ve Rehberlik: Çocuğunuzun okul başarısını ve sosyal becerilerini geliştirmek için stratejiler ve teknikler sunabilirler. Aynı zamanda, ebeveynlere çocuklarının davranışlarıyla nasıl başa çıkacakları konusunda pratik tavsiyeler ve yönlendirmeler sağlarlar.

 3. Aile Danışmanlığı: Pedagoglar, aile içi iletişimi ve etkileşimi güçlendirecek yöntemler konusunda aile bireylerine destek olabilirler. Aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirerek, çocuğun davranış sorunlarının daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilirler.

 4. Okul ve Ev Ortamı Arasında Köprü Kurma: Pedagoglar, okul ve ev ortamı arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak, çocuğun her iki ortamda da desteklenmesini sağlayabilir.

 5. Özel Eğitim ve Müdahale Programları: Gerekirse, pedagoglar özel eğitim programlarının uygulanmasını önererek veya bu programları yürüterek çocuğun öğrenme ve davranış ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilirler.

Davranış bozukluğu ile mücadele eden bir çocuk için pedagog desteği almak, çocuğunuzun genel iyiliğine ve gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adımdır. Bu tür profesyonel destek, çocuğunuzun mevcut zorluklarını aşmasına ve uzun vadede daha sağlıklı sosyal ve akademik beceriler geliştirmesine olanak tanır.

Davranış Bozukluğu Tedavi Edilmezse İlerde Nelere Sebep Olur?

Davranış bozukluğu tedavi edilmediği takdirde, bireyin ileriki yaşamında çeşitli sosyal, akademik ve psikolojik sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. Tedavi edilmeyen davranış bozukluğunun olası uzun vadeli etkileri şunları içerebilir:

 1. Eğitimde Başarısızlık: Davranışsal sorunlar nedeniyle okuldan atılma veya okulu bırakma gibi durumlar görülebilir. Akademik başarılar genellikle düşük olur, bu da gelecekteki eğitim ve iş fırsatlarını sınırlayabilir.

 2. Sosyal İlişkilerde Sorunlar: Arkadaş edinme ve arkadaşlıkları sürdürme zorlukları yaşanabilir. Bu, izolasyon ve sosyal çevreden dışlanma hissine yol açabilir.

 3. Ruhsal Sağlık Sorunları: Davranış bozukluğu olan bireyler, depresyon, anksiyete ve düşük özgüven gibi ek psikolojik sorunlar yaşama riski taşır. Ayrıca, madde bağımlılığı gibi sağlıksız başa çıkma mekanizmaları geliştirme olasılıkları da daha yüksektir.

 4. Hukuki ve Yasa Dışı Sorunlar: Yetişkinlikte suç işleme olasılığı daha yüksektir. Hırsızlık, şiddet eylemleri ve diğer yasa dışı davranışlar nedeniyle yasal sorunlar yaşama riski artar.

 5. Mesleki Sorunlar: İşyerinde uyum sağlama ve iş bulma konusunda güçlükler yaşanabilir. Davranış bozukluğu, mesleki başarısızlıklar ve işten atılmalarla sonuçlanabilir.

 6. Aile İlişkilerinde Bozulmalar: Aile içi çatışmalar artabilir ve bu durum evlilik veya ebeveynlik gibi uzun süreli ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

 7. Sağlık Sorunları: Stresle başa çıkamama ve sağlıksız yaşam tarzı seçimleri nedeniyle fiziksel sağlık sorunları gelişebilir.

Bu nedenlerle, davranış bozukluğu belirtileri gösteren çocuklara mümkün olan en erken zamanda profesyonel destek sağlanmalıdır. Erken müdahale, bu uzun vadeli olumsuz sonuçların önüne geçebilir ve bireyin sağlıklı bir yetişkin olarak gelişimine yardımcı olabilir.

Davranış Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynleri Nasıl Davranmalı?

Davranış bozukluğu olan çocukların ebeveynleri için etkili bir yaklaşım benimsemek, hem çocuğun hem de ailenin genel refahını büyük ölçüde iyileştirebilir. Ebeveynlerin izleyebileceği bazı stratejiler:

 1. **Pozitif Teşvik: İyi davranışları ödüllendirmek, çocukların bu davranışları tekrarlamalarını teşvik eder. Övgü, ilgi ve küçük ödüller gibi pozitif takviyeler kullanarak olumlu davranışları pekiştirmek önemlidir.

 2. Net ve Tutarsız Kurallar Belirlemek: Çocuğa net sınırlar koymak ve bu sınırların sürekli olarak uygulanmasını sağlamak, güven ve istikrarlı bir ortam yaratır. Kurallar açık ve anlaşılır olmalı, çocuk neyin kabul edilebilir neyin edilemez olduğunu bilmelidir.

 3. Duygusal Desteği Artırmak: Çocuklarınıza duygusal destek ve anlayış gösterin. Onların duygularını ifade etmelerine izin verin ve bu duyguları geçerli ve önemli olarak kabul edin.

 4. Davranışsal Stratejiler Öğrenmek: Ebeveynler, davranış yönetimi teknikleri konusunda bilgi edinebilir ve bu teknikleri çocuklarının davranışlarını yönlendirmek için kullanabilir. Profesyonel eğitim veya danışmanlık bu konuda çok yardımcı olabilir.

 5. Koşulları Değerlendirin: Çocuğunuzun davranışları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek çevresel tetikleyicileri belirleyin ve mümkün olduğunca bu tetikleyicileri azaltın veya ortadan kaldırın.

 6. Model Olma: Çocuklar genellikle ebeveynlerinin davranışlarını taklit ederler. Sakin, kontrol altında ve saygılı davranarak, çocuğunuza nasıl davranılması gerektiğini modelleyin.

 7. İletişimi Güçlendirin: Açık ve etkili iletişim kurarak, çocuğunuzun hissettiklerini ve düşündüklerini anlamaya çalışın. Bu, çocuğunuzla güçlü bir ilişki kurmanıza ve onları daha iyi yönlendirmenize olanak tanır.

 8. Profesyonel Yardım Alın: Pedagoglar, psikologlar ve diğer uzmanlarla işbirliği yaparak, çocuğunuz için en uygun tedavi ve destek sistemini oluşturun. Aile terapisi, bireysel terapi ve eğitimsel destek gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

 9. Stres Yönetimi: Kendi stresinizi yönetmek, çocuğunuza daha etkili bir şekilde yardımcı olmanıza imkan tanır. Kendi sağlığınıza dikkat etmek, çocuğunuza daha iyi bakmanızı sağlar.

Davranış bozukluğu olan bir çocuk büyütmek zorlayıcı olabilir, ancak doğru stratejiler ve desteklerle, çocuğunuzun başarılı ve mutlu bir birey olma şansı artar.

Davranış Bozukluğu Düzelir mi?

Davranış bozukluğu, uygun tedavi ve destekle önemli ölçüde düzelme gösterebilir. Tedavinin başarısı, birçok faktöre bağlıdır ve genellikle bireysel duruma özgüdür. Erken tanı ve müdahale, olumlu sonuçların elde edilmesinde kritik bir rol oynar. Tedavi sürecinin genel başarısını etkileyebilecek bazı faktörler:

 1. Erken Müdahale: Davranış bozukluğu belirtileri ne kadar erken fark edilir ve müdahale edilirse, tedavi sonuçları o kadar olumlu olur. Erken yaşlarda başlayan tedaviler, problemli davranışların daha kalıcı hale gelmesini önleyebilir.

 2. Kapsamlı Tedavi Yaklaşımları: Davranış bozukluğunun tedavisinde kullanılan çok yönlü tedavi yaklaşımları, çocuğun farklı ihtiyaçlarını ele alır. Bu yaklaşımlar genellikle bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi, sosyal beceri eğitimleri ve eğitim desteğini içerir.

 3. Aile ve Okul İşbirliği: Çocuğun ailesi, okulu ve tedavi eden sağlık profesyonelleri arasında iyi bir işbirliği ve iletişim, tedavi sürecini güçlendirir. Aile üyelerinin eğitilmesi ve çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir ev ortamının sağlanması da önemlidir.

 4. Sürekli Destek ve İzleme: Davranış bozukluğu tedavisi genellikle uzun süreli bir süreçtir ve sürekli destek gerektirir. Düzenli değerlendirmeler ve gerektiğinde tedavi planının ayarlanması, çocuğun ilerlemesini optimize eder.

 5. Bireysel Faktörler: Çocuğun kendine has özellikleri, altta yatan diğer psikolojik koşullar ve genel sağlık durumu da tedavi sonuçlarını etkileyebilir.

 6. Toplumsal ve Çevresel Destek: Çocuğun yaşadığı toplumsal ve çevresel koşullar, tedavi sürecini ve sonuçlarını etkileyebilir. Destekleyici bir toplum ve sağlam bir sosyal ağ, çocuğun iyileşmesine yardımcı olabilir.

Davranış bozukluğunun tamamen düzelip düzelmeyeceği kişiden kişiye değişebilir, ancak çoğu durumda belirtiler azaltılabilir ve çocuğun daha sağlıklı sosyal ve duygusal işlevsellik geliştirmesi sağlanabilir. Önemli olan, sürecin sabır gerektirdiğini ve çocuğa sürekli destek sağlamanın faydalarını unutmamaktır.