Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

  • Anasayfa
  • Gelişimsel Değerlendirme ve Takip
shapeshape
Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

Bebeklik ve erken çocukluk döneminden itibaren başlayıp ilköğretim sonuna kadar, çocuğun; bilişsel gelişimi, dil gelişimi, psiko-motor gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim alanlarının yaşıyla paralellik gösterip göstermediği, başlıca gelişim envanterleri aracılığıyla değerlendirilir. Gelişim takibinin amacı sadece çocuğun zayıf yönlerini tespit etmek değil, güçlü yönlerini de belirleyip desteklemek için yapılır.

Gelişimsel Takip Hangi Amaca Hizmet Etmektedir?

Ebeveynlerin de çocuklarının gelişim sürecinden haberdar olmalarını sağlayarak nasıl davranacakları konusunda yardımcı olmaktır.

Erken müdahale gerektiren durumlarda örneğin, DEHB, gelişim geriliği, disleksi, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, dil konuşma geriliği gibi durumların erken tespitini sağlar.

Gelişimin takibi, herhangi bir farklılığın tespit edilmesi, erken tanı ve rehabilitasyon süreci açısından çok önemlidir.

Gelişimsel Değerlendirme Kapsamında

Uygulamalarımız

Kullanılan Araçlar

Çocuğunuzun geleceği sorunlarına nasıl yaklaştığınıza bağlı.

Ücretsiz gelişim değerlendirmesi için hemen iletişime geçin.

İletişime Geç